BRIGITA KRASNIQI

Ordörande för Gröna unga 2020

Hej!

Mitt namn är Brigita, eller Briksu, och jag är en 22 år gammal feminist och student från Tammerfors.

Jag är född i Jyväskylä i en tvåspråkig, kosovo-finsk familj. År 2016 tog jag examen från ett internationellt IB gymnasium i Jyväskylä och flyttade sedan till Tammerfors för att studera statsvetenskap.

Nu ställer jag upp som ordförande för Gröna unga i Finland för att jag vil leva i ett anti-rasistiskt och feministiskt samhälle. Jag vill att framtida generationer ska leva i en välfärdsstat som kämpar mot klimatförändringar. Jag tror att vi, De Gröna, är de som kommer att sätta denna förändring i verk. Om du vill vara med och göra min kampanj kan du kontakta mig via email eller på mina sociala medier.