KUNTAVAALIT 2021

FEMINISTI, AKTIVISTI JA OPISKELIJA

Haluan rakentaa antirasistista ja feminististä yhteiskuntaa sekä puolustaa hyvinvointivaltiota, joka torjuu ilmastonmuutosta.

Feminismi ja ihmisoikeudet

Kaikessa politiikassa tulee edistää vähemmistöjen oikeuksia ja yhdenvertaisuutta. 

Hyvinvointivaltion puolustaminen

Vihreän politiikan ytimessä tulee ympäristön- ja luonnonsuojelun ohella olla köyhyyden ja eriarvoisuuden torjunta sen eri muodoissa.

Jaksaminen ja avoimuus

Vaaditaan panostuksia  mielenterveyspalveluihin ja rikotaan mielenterveysongelmiin liittyviä haitallisia mielikuvia. Pidetään huolta myös omien aktiiviemme jaksamisesta

Aito moninaisuus

Tehdään töitä aidosti yhdenvertaisen järjestön eteen. Huomioidaan ihmisten moninaisuus viestinnässämme ja toiminnassamme. Pidetään tiukasti kiinni vähemmistöjen oikeuksista. 

KAMPANJAN TAVOITTEET

Olemme liike, jossa jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi. Liike, joka puolustaa ihmisoikeuksia ja feminismiä. Torjuu köyhyyttä ja puolustaa hyvinvointivaltiota. Marssii ilmastomarsseilla ja uskaltaa vaatia riittäviä toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Liike, joka uskaltaa haastaa eikä hyväksy olemassa olevia syrjiviä rakenteita. Minä haluan olla tekemässä tätä työtä yhdessä vihreiden nuorten kanssa.

FEMINISMI JA IHMISOIKEUDET

Aikana, jolloin äärioikeisto on nousussa, meidän on pidettävä tiukasti kiinni omista arvoistamme. Haluan olla rakentamassa yhdessä meidän vihreiden nuorten kanssa liikettä, joka pitää kiinni arvoistaan ja luottamuksesta, jonka ihmiset meille antavat. Maailman muuttamiseen tarvitaan uskottava näkemys. Liikkemme on tarjottava ihmisille vaihtoehto. Vaihtoehto, jossa ihmisen arvoa ei mitata sillä, missä hän työskentelee. Vaihtoehto, jossa ihmisten ihmisarvoa kunnioitetaan ja ihmisoikeuksia edistetään. Vaihtoehto, jossa rasismille ja syrjinnälle ei anneta tippaakaan sijaa. 

HYVINVOINTIVALTIO JA KÖYHYYDENTORJUNTA

Eriarvoisuus ja syrjäytyminen ovat aikamme haasteita. Jokainen nuori ansaitsee unelmoida ja toteuttaa unelmiaan. Jokaisella täytyy olla yhteiskunnan tukiverkko takanaan. Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus opiskella ilman, että koulutuspolkua vaikeuttaa vanhempien lompakon paksuus. Meidän on varmistettava, että jokainen ihminen pysyy mukana. Siihen tarvitsemme hyvinvointivaltiota, ja osallistavaa demokratiaa.

AIDOSTI MONINAINEN LIIKE

Vihreisiin nuoriin liittyy jatkuvasti uusia ihmisiä, jotka haluavat tehdä työtä oikeudenmukaisemman ja kestävämmän maailman puolesta. Järjestömme on moninainen ja puheenjohtajana haluan tehdä töitä sen eteen, että vihreistä nuorista löytää paikan  niin nuori Jyväskylän lähiöstä Pupuhuhdasta, lukiolainen Kouvolasta, rodullistettu nuori Inarista kuin korkeakouluopiskelija Helsingistä. Meidän on tehtävä töitä aidosti moninaisen järjestön eteen. Se vaatii sitä, että tuomme viestiämme esiin puolustaen tinkimättömästi vihreitä arvoja. Seisomalla jokaisen ihmisen takana. Osoittamalla, että meihin voi luottaa.

JÄRJESTÖN AKTIIVIEN JAKSAMINEN

Puheenjohtajana haluaisin pitää huolta järjestön aktiivien jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Omassa elämässäni ja aktivismissani on ollut hetkiä ja päiviä, joilloin olen maannut lattialla, kunnes ystävät ja perhe ovat nostaneet ylös. Hetkiä jolloin en ole nähnyt valoa ja olen tuntenut toivottomuutta itseni ja maailman suhteen. En halua sellaista kenellekkään ja haluaisinkin huolehtia siitä, että meillä jokainen vihreä nuori saa osallistua järjestön toimintaan juuri sen verran kuin itse pystyy ja haluaa. Meidän on yhdessä luotava sellaista järjestökulttuuria, jossa kukaan ei jää yksin.