_81A2339

Intersektionaalisuus, yhteiskuntaluokat ja eriarvoisuus

“Suomeen syntyminen on lottovoitto” ja “Suomessa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa”. Kuinka moni on kuullut nämä rehtorin juhlapuheissa kouluissa? Tai kuinka moni on kuullut poliitikon sanovan nämä taikasanat? Taikasanat, jotka ylläpitävät kuvaa, että Suomessa kaikki olisivat samassa veneessä. Että yhteiskunnan ongelmat ovat vain yksittäistapauksia. Että köyhyys ja yhteiskuntaluokat ovat jotain mitkä ovat muualla maailmassa, mutta ei täällä.

Mistä puhutaan kun puhutaan kapitalismista ja yhteiskuntaluokista Suomessa? Perheistä, jotka joutuvat miettimään, riittääkö tässä kuussa rahaa ruokaan. Ihmisistä, joilla ei ole rahaa lääkkeisiin. Työttömistä ihmisistä, jotka joutuvat käymään läpi raskaita ja byrokraattisia prosesseja, jotta löytäisivät itselleen uudestaan paikan työelämästä. Maahanmuuttajista, jotka tekevät kaikkensa, jotta   heidän lapsensa saavat paremman tulevaisuuden kuin he, mutta saavat jatkuvasti kuulla, että heille pitäisi voida maksaa vähemmän palkkaa. Pakolaisena Suomeen tulleista ihmisistä, jotka eivät saa Suomeen perhettään, koska eivät tienaa tarpeeksi. Vammaisista, jotka eivät saa tekemästään työstä kunnollista palkkaa. Lisäksi perhetausta vaikuttaa Suomessa edelleen nuorten koulutusvalintoihin ja lasten mahdollisuuksiin elämässä.

Taloudellinen eriarvoisuus ei ole muista eriarvoisuuden muodoista erillinen asia.  Ei ole sattumaa, että perussuomalaiset puhuvat eduskunnassa alentavasti “kebabpaistajista ja pizzan pyörittäjistä”. Siinä raskasta fyysistä työtä tekevän pienituloisen työntekijän halveksunta yhdistyy rasismiin. Se on patriarkaatin ydintä. Tämän vuoksi taloudellisen eriarvoisuuden vähentämisen tulee olla osa vihreää feminismiä.

Intersektionaalinen feminismi on poliittinen työkalu, jolla erilaisia syrjinnän muotoja ja syrjiviä rakenteita tuodaan näkyviksi. Intersektionaalisuus korostaa sitä, että feminismissä ei ole kyse vain sukupuolesta, vaan myös esimerkiksi etnisyydestä, uskonnosta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta ja yhteiskuntaluokista. Vihreä feminismi ja minun feminismini on intersektionaalista.

Samat talouden ja yhteiskunnan rakenteet, jotka pitävät yllä eriarvoisuutta ovat osaltaan syynä meitä uhkaavaan ilmastokriisiin. Jos ihmisiä ja luontoa arvotetaan sen mukaan, kuinka paljon taloudellista hyötyä tai kustannuksia ne tuottavat, emme voi ratkaista ympäristökriisiä emmekä eriarvoisuutta. Köyhyyden torjunnan ja ilmastonmuutoksen vastaisen työn tulee olla kaiken politiikan ydin. Ilmastonmuutoksen myötä kaikki tulee muuttumaan ja meidän vihreiden nuorten on varmistettava, että muutos on reilu. Että se ei satuta ja rasita heitä, jotka jo nyt ovat yhteiskunnassamme heikoimmassa asemassa.

On enemmän kuin tärkeää, että Rinteen hallitus haluaa Suomesta maailman ensimmäisen hiilineutraalin hyvinvointivaltion. Hyvinvointivaltion, jossa jokainen saa kiinni sen turvaverkoista. Hyvinvointivaltion, jossa ei ole leipäjonoja. Hyvinvointivaltion, jossa on aidosti maailman parhaat koulut. Meidän vihreiden nuorten tulee toimia vastavoimana sellaiselle politiikalle, jossa yhteiskunnallista eriarvoisuutta ylläpidetään. Haluan olla tekemässä työtä Vihreiden nuorten kanssa sen eteen, että yhteiskuntamme on entistä parempi kaikille meille. Siksi olen ehdolla Vihreiden nuorten seuraavaksi puheenjohtajaksi.